Seminar “Lịch sử kinh tế chính trị thế giới thế kỷ XX” số 02

Vào chiều ngày 20 tháng 04 năm 2017, Chương trình nghiên cứu Kinh tế học mở rộng thuộc VEPR (Broaden Economics) đã tổ chức Seminar “Lịch sử kinh tế chính trị thế giới thế kỷ XX” buổi số 02 với chủ đề “Công cuộc cải tổ của các quốc gia”.  Tải video đã chiếu trong buổi seminar số 2 tại đây. Seminar đã thu hút được đông đảo các sinh viên, giảng viên từ các trường đại học thuộc khối ngành kinh tế, chính trị trên địa bàn Hà Nội tham gia, như: Học viện Chính trị quốc gia Hồ…