Seminar “Vượt qua khủng hoảng và vực dậy nền kinh tế với John Maynard Keynes”

Vào chiều thứ Bảy, ngày 24 tháng 6 năm 2017, Chương trình Nghiên cứu Kinh tế học mở rộng thuộc VEPR (Broaden Economics) đã tổ chức Seminar “Vượt qua khủng hoảng và vực dậy nền kinh tế với John Maynard Keynes”.  Quý vị có thể xem lại toàn bộ nội dung của seminar tại Link. Seminar đã thu hút được đông đảo các sinh viên, giảng viên từ các trường đại học thuộc khối ngành kinh tế, chính trị trên địa bàn Hà Nội tham gia. Mở đầu chương trình, ông Trần Mạnh Cường – Phó Giám đốc, Chương trình…