[Seminar tháng 11] Khu vực lao động phi chính thức tại Việt Nam kể từ Đổi Mới đến nay

Vừa qua, vào chiều thứ Bảy – 11/11/2017, tại Phòng họp Bộ Phận Nghiên cứu của VEPR, Chương trình Nghiên cứu Kinh tế học mở rộng thuộc VEPR (Broaden Economics) tổ chức seminar với chủ đề “Khu vực lao động phi chính thức tại Việt Nam kể từ Đổi Mới đến nay”.

Tải tài liệu của seminar tại đây.

Seminar có sự tham gia đông đảo của các bạn sinh viên thuộc CLB Nhà Kinh tế trẻ  (Young Economist Club – YEC) thuộc trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội để lắng nghe phần trình bày nghiên cứu của NCS Joe Burkley đến từ Đại học SOAS London.

Phần trình bày của Joe gồm ba phần chính:

(1) Đưa ra định nghĩa về khái niệm “Phi chính thức hóa”

(2) Một số ví dụ về khu vực lao động phi chính thức của các nước Châu Á và

(3) Các nghiên cứu, quan sát về khu vực lao động phi chính thức tại Việt Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh của seminar:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s