Seminar “Vượt qua khủng hoảng và vực dậy nền kinh tế với John Maynard Keynes”

Vào chiều thứ Bảy, ngày 24 tháng 6 năm 2017, Chương trình Nghiên cứu Kinh tế học mở rộng thuộc VEPR (Broaden Economics) đã tổ chức Seminar “Vượt qua khủng hoảng và vực dậy nền kinh tế với John Maynard Keynes”.

 Quý vị có thể xem lại toàn bộ nội dung của seminar tại Link.

Seminar đã thu hút được đông đảo các sinh viên, giảng viên từ các trường đại học thuộc khối ngành kinh tế, chính trị trên địa bàn Hà Nội tham gia.

Mở đầu chương trình, ông Trần Mạnh Cường – Phó Giám đốc, Chương trình Nghiên cứu Kinh tế học mở rộng thuộc VEPR (Broaden Economics) giới thiệu tổng quan về Broaden Economics và chuỗi seminar về “Các nhà kinh tế vĩ đại”. Tiếp đó, ông Trần Mạnh Cường thay mặt cho nhóm nghiên cứu của Broaden Economics trình bày về John Maynard Keynes. Bài trình bày gồm ba phần chính: (1) Cuộc đời và sự nghiệp, (2) Các điểm chính yếu trong học thuyết kinh tế của Keynes và (3) Những tranh cãi, hiểu nhầm xung quanh học thuyết kinh tế của Keynes.

Sau phần trình bày của ông Trần Mạnh Cường, các khách mời tham dự lần lượt phát biểu, trao đổi các ý tưởng, suy nghĩ về việc áp dụng lý thuyết Keynes để lý giải cách vận hành của nền kinh tế cũng như quyết định chính sách của chính phủ.

Một số hình ảnh của buổi seminar:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s