Seminar “Marx cho thế kỷ 21 – Một số hiện tượng trong Cách mạng Công nghiệp dưới góc nhìn học thuyết Marx”

Vào chiều thứ Bảy, ngày 15 tháng 7 năm 2017, Chương trình Nghiên cứu Kinh tế học mở rộng thuộc VEPR (Broaden Economics) đã tổ chức Seminar Các nhà kinh tế vĩ đại số 02 “Marx cho thế kỷ 21 – Một số hiện tượng trong Cách mạng Công nghiệp dưới góc nhìn học thuyết Marx”.

Seminar đã thu hút đông đảo các sinh viên, viên chức từ các trường đại học, cơ quan thuộc khối ngành kinh tế, chính trị trên địa bàn Hà Nội tham gia.

Mở đầu chương trình, ông Trần Mạnh Cường – Phó Giám đốc, Chương trình Nghiên cứu Kinh tế học mở rộng thuộc VEPR (Broaden Economics) giới thiệu tổng quan về Broaden Economics và chuỗi seminar về ”Các nhà kinh tế vĩ đại”.

3

Tiếp đó, khách mời của buổi seminar – nghiên cứu sinh ngành Kinh tế Chính trị, Đại học Warwick, Vương quốc Anh – bắt đầu trình bày của mình về nhà kinh tế Karl Marx. Bài trình bày gồm 3 phần chính: (1) Tiểu sử và cuộc đời của Karl Marx; (2) Các ý tưởng chính trong học thuyết kinh tế của Marx và (3) Một số hiện tượng trong Cách mạng Công nghiệp dưới góc nhìn của học thuyết Marx.

Sau phần trình bày của vị khách mời, buổi seminar tiếp tục với phần trao đổi, phát biểu của những người tham dự về việc sử dụng học thuyết Karl Marx trong việc lý giải các cuộc cách mạng công nghiệp tại các nước phát triển.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s