Seminar “Lịch sử kinh tế chính trị thế giới thế kỷ XX” số 02

Vào chiều ngày 20 tháng 04 năm 2017, Chương trình nghiên cứu Kinh tế học mở rộng thuộc VEPR (Broaden Economics) đã tổ chức Seminar “Lịch sử kinh tế chính trị thế giới thế kỷ XX” buổi số 02 với chủ đề “Công cuộc cải tổ của các quốc gia”.

 Tải video đã chiếu trong buổi seminar số 2 tại đây.

Seminar đã thu hút được đông đảo các sinh viên, giảng viên từ các trường đại học thuộc khối ngành kinh tế, chính trị trên địa bàn Hà Nội tham gia, như: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Ngoại giao, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương…

Mở đầu chương trình, ông Trần Mạnh Cường – Phó giám đốc Chương trình nghiên cứu Kinh tế học mở rộng thuộc VEPR (Broaden Economics) phát biểu giới thiệu tổng quan về Broaden Economics và mục đích, ý nghĩa của buổi seminar. Ở buổi số 1, những người tham gia đã có được những kiến thức, cái nhìn tổng quan về các tư tưởng, ý tưởng kinh tế chi phối và ảnh hướng đến kết cục điều hành, hướng đi của các nhà nước trong lịch sử. Trong buổi số 2 này, người xem sẽ được chứng kiến rõ hơn thực tế từ các quốc gia đã áp dụng và chịu ảnh hưởng của những tư tưởng kia.

1

Sau phần giới thiệu của ông Trần Mạnh Cường là phần chiếu phim tư liệu về chuyển đổi nền kinh tế của các quốc gia. Qua đây, người xem có thể thấy được những khó khăn, thành tựu từ công cuộc cải tổ của các quốc gia trên thế giới như Liên Xô, Ấn Độ, Ba Lan, Chile đã trải qua.

2

Cuối chương trình là phần trao đổi các ý tưởng, cảm nghĩ về bộ phim và thảo luận về một số câu hỏi mà Broaden Economics đã chuẩn bị trước dành cho các bạn tham dự seminar. Phần trao đổi đặc biệt sôi nổi bởi những quan điểm, ý kiến của các bạn tham gia, liên hệ giữa bộ phim với thực tiễn mà Việt Nam đã trải quan trong giai đoạn của cuộc Đổi mới 1986.

3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s