Seminar “Lịch sử kinh tế chính trị thế giới thế kỷ XX” số 01

Vào chiều ngày 23 tháng 03 năm 2017, Chương trình nghiên cứu Kinh tế học mở rộng thuộc VEPR (Broaden Economics) đã tổ chức Seminar “Lịch sử kinh tế chính trị thế giới thế kỷ XX” số 01 với chủ đề “Cuộc chiến của những ý tưởng”

Tải câu hỏi thảo luận và video đã chiếu trong buổi seminar số 1 tại đây.

Seminar đã thu hút được đông đảo các sinh viên, giảng viên từ các trường đại học thuộc khối ngành kinh tế, chính trị trên địa bàn Hà Nội tham gia.

Mở đầu chương trình, ông Trần Mạnh Cường – Phó giám đốc, Chương trình nghiên cứu Kinh tế học mở rộng thuộc VEPR (Broaden Economics ) phát biểu giới thiệu tổng quan về Broaden Economics và mục đích, ý nghĩa của buổi seminar. Broaden Economics được thành lập nhằm mục đích nghiên cứu về các trường phái, tư tưởng trong dòng chảy kinh tế học vĩ mô. Seminar là một trong số các sản phẩm mà Broaden Economics đang xây dựng và hoàn thiện, được tổ hức hàng tháng nhằm mục đích phổ biến kiến thức về khoa học kinh tế đến các sinh viên, học giả trẻ, các cá nhân có quan tâm học hỏi và nghiên cứu.

1

Sau phần giới thiệu của ông Trần Mạnh Cường là phần chiếu phim tư liệu về lịch sử kinh tế chính trị thế giới, trải dài từ đầu thế kỷ XX, chiến tranh thế giới thứ nhất đến đầu những năm 1970. Qua đây, người xem có thể thấy được sự thay đổi của các hệ tư tưởng trong kinh tế: chiến thắng, lụi tàn và hồi sinh như thế nào, và mối liên quan mật thiết của nó đến các sự kiện chính trị của thế giới.

Cuối chương trình là phần trao đổi các ý tưởng, cảm nghĩ về bộ phim và thảo luận về một số câu hỏi mà Broaden Economics đã chuẩn bị trước dành cho khán giả.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s